Workshops

Workshops onderscheiden zich van trainingen doordat er bij workshops door deelnemers meer wordt samengewerkt aan herkenbare werksituaties, terwijl bij trainingen het accent meer valt op vaardigheden en attitude.

C&M ontwikkelt workshops die ondersteunen in de bestaande bedrijfsprocessen van de organisatie en ervoor zorgen dat de bedrijfsprocessen optimaal op elkaar worden afgestemd. Er wordt ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van de deelnemers, zowel individueel als in teams.

Elke C&M workshop garandeert maatwerk. De doelstellingen van de workshop worden in samenwerking met de opdrachtgever bepaald. Op basis daarvan wordt geïnventariseerd op welke logische niveau’s de workshop dient te worden gegeven. Uiteindelijk worden de doelstellingen vertaald naar een effectieve werkvorm die naadloos aansluit op de groep die de workshop zal gaan volgen.

De voorbereidingen van een workshop vinden in nauwe samenwerking met de opdrachtgever plaats. Aangezien het hier om maatwerk gaat zal het eindresultaat voor een groot deel afhankelijk zijn van de grondige voorbereidingen. De workshops zelf staan garant voor intensieve samenwerking tussen trainer en groep, waarbij een open, eerlijke en vaak ook confronterende stijl van communiceren centraal staat. De groep wordt gemotiveerd actief deel te nemen aan de workshop om zo de gedefinieerde doelstellingen te kunnen realiseren.