Training politieke sensitiviteit
 
Hoe goed is uw antenne voor groepsdynamiek?
Onze consultants hebben een ruime ervaring als interim-manager in talloze organisaties. Eén ding hebben ze door jarenlange observatie en ondervinding zeker geleerd: politieke sensitiviteit. Interne politiek is een bekend fenomeen in organisaties en speelt vaak een grotere rol dan u denkt.
 
Simpele test
Geldt dit ook voor uw organisatie? Het antwoord krijgt u al na deze eenvoudige test:
·          zijn er in uw organisatie veel groepjes?
·          zijn sommige mensen beter op de hoogte dan anderen?
·          wordt de schuld snel op anderen afgeschoven?
·          is het vrijwel onmogelijk om iets stil te houden?
 
Hoe vaker u deze vragen met ja beantwoordt, des te meer politiek is er in uw organisatie aanwezig. Het signaleren en hanteren van belangentegenstellingen en het erover communiceren, om vervolgens steun en draagvlak te krijgen, is dan een belangrijke opdracht voor het management van deze organisatie. Dit noemen wij politieke sensitiviteit.
 
Begrip en kennis
Onze ervaren senior consultants kunnen u diverse handreikingen geven om slim om te gaan met de politiek in uw organisatie. Of u maakt gebruik van onze training op maat, waarin uw medewerkers met hun eigen casussen aan de slag gaan. Groter begrip en kennis van het spel beloven namelijk meer rust en vertrouwen in uw organisatie. Kortom, durf te investeren in het vergroten van uw politieke sensitiviteit.
 
Doelen van de training
Onze training politieke sensitiviteit is gericht op het verhogen van de politieke competentie bij individuen en groepen en levert u het volgende op:
·          juist beoordelen van de motieven van betrokkenen
·          inzicht in de speelruimte van partijen
·          inzicht in machtsverhoudingen
·          inzicht in en beïnvloeding van het krachtenspel
·          invloed op de besluitvorming.
 
Het is onze ervaring dat het ontwikkelen van de politieke gevoeligheid in uw organisatie tot verrassende resultaten kan leiden. U zult zien dat medewerkers zich bewuster worden van de macht, communicatie en besluitvorming in uw organisatie, om daar vervolgens positief en constructief mee om te gaan.
 
Basisprogramma
Onze trainingen zijn altijd maatwerk. Ons doel is zo veel mogelijk aan te sluiten op de praktijk in uw organisatie. Afhankelijk van uw behoeften bepalen we samen inhoud en duur van de training. Het basisprogramma bevat de volgende onderdelen:
 
Dagdeel I
·          Wat is politiek?
·          Hoe ontstaat een politieke organisatie?
·          Hoe politiek is ‘mijn’ werkomgeving?
·          Politiek en verandering in de organisatie
 
Dagdeel II
·          De organisatiecultuur
·          Bent u een politiek dier?
·          Beïnvloedingstechnieken
 
Extra modules
·          Ontdek uw eigen invloed
·          Hoe staan we tegenover elkaar?
·          Omgaan met verschillende rollen
 
Meer weten?
Wilt u praten over mogelijkheden om de politieke sensitiviteit in uw organisatie te vergroten? Maak dan snel een afspraak met ons op (070) 302 00 83.