Beoordelingstraining
Het juiste geld op de juiste plek

Subsidies zijn uitstekende sturingsinstrumenten voor sociaal beleid. Maar bij het verstrekken ervan komt meer kijken dan menigeen denkt. Daarom heeft C&M voor de (lokale) overheid een training ontwikkeld die speciaal is bedoeld voor iedereen die subsidieaanvragen moet beoordelen.

Welzijn, onderwijs, cultuur, sport en zorg zijn sectoren die baat hebben bij een effectieve toepassing van het subsidie-instrument. Maar wie hebben recht op subsidies? En worden ze wel doelmatig ingezet? Het is voor de (lokale) overheid van groot belang dat elke medewerker voldoende kennis in huis heeft voor een correcte beoordeling van subsidieaanvragen.

De training die C&M heeft ontwikkeld, is gebaseerd op jarenlange ervaring bij de (lokale) overheid bij de inrichting van het subsidieproces, met name ten aanzien van juridische aspecten en financial control. In de praktijk is een bezwaar van een subsidieaanvrager vaak op deze aspecten gericht. Met deze training helpt C&M bij het vergroten van uw inzicht in de rechtmatigheid en doelmatigheid van uw subsidieverstrekking.

Waarom deze training?

Het vergroten van kennis en vaardigheden over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het subsidieproces, om het instrument subsidie zo effectief mogelijk te kunnen inzetten.

Voor wie bedoeld?

Beleidsmedewerkers, subsidieverstrekkers en -toetsers bij welzijn, onderwijs, cultuur, sport en zorg, werkzaam bij gemeenten, provincies of andere subsidieverstrekkende organen.

Wat wordt er behandeld?
Deze training behandelt zowel de theoretische als praktische aspecten van subsidieverstrekking. Bij het behandelen van de casuïstiek maken we waar mogelijk gebruik van de subsidieverordeningen en beleidskaders zoals die op uw eigen werkplek gelden. U leert dus op basis van eigen materiaal. De cursus is met name gericht op de juridische en financiële kant van het subsidieproces.