Subsidie en Projectmanagement

Als de subsidie eenmaal is verworven, begint het uitvoeringstraject. Waar het uiteindelijk allemaal om begonnen is. Het slagen van een gesubsidieerd project heeft volgens C&M voor een belangrijk deel te maken met de kwaliteit van het projectmanagement. Die kwaliteit uit zich in gedegen georganiseerde en uitgevoerde projecten, zodat uw organisatie adequaat geld, tijd, middelen en mensen kan inzetten. Wij hebben de kennis en capaciteit in huis om u te ondersteunen met het projectmanagement óf dit zelfs voor een (groot) deel van u over te nemen. C&M heeft ruime expertise opgebouwd op het gebied van ontwikkeling en uitvoering van resultaatgericht projectmanagement. Wij leggen onze werkwijze voor aanvang van het project vast in een overzichtelijk plan van aanpak. Zo weet u waar u aan toe bent en krijgt u projectmanagement op maat.

Uitgangspunten die C&M bij projectmanagement hanteert:

  • Scheiding van management en uitvoering
  • Duidelijkheid scheppen in rollen en taken van projectmedewerkers
  • Aanbrengen van een duidelijke fasering in het project (voorbereiding, uitvoering en afronding)
  • Bewaken en vieren van mijlpalen
  • Opzetten van een goede beheersstructuur (onder meer geld, tijd en kwaliteit)