Strategische Sessies

Strategische Sessies zijn bedoeld voor managementteams van organisaties of afdelingen en kunnen meerdere doelen hebben:

  • Het duidelijk formuleren van de missie.
  • Het ontwikkelen van visie.
  • Het vaststellen van organisatie-doelstellingen.
  • Het maken van een SWOT-analyse.
  • Het maken van een jaarplan of meerjarenplannen.
  • Het maken van concrete actieplannen.
  • Het creëren van commitment.
  • Het vaststellen van de bedrijfscultuur.

De kracht van een strategische sessie is dat het een proces is waarbij alle leden van een team betrokken zijn. Vaak wordt verondersteld dat leden van de directie of het management op de hoogte zijn van de missie en de doelstellingen van een organisatie. Veelal is dit juist, maar blijken de doelstellingen af te wijken en nog vaker verschilt de wijze waarop men deze doelstelling wil bereiken. Deze situatie leidt dan tot een onduidelijke koers waarbij gebrekkige communicatie de zaak verergert.

Een (Strategische) Sessie waarbij alle spelers aanwezig zijn is dan een uitstekende investering om alle klokken weer gelijk te zetten. Tevens zijn zij een uitstekend middel voor beginnende maar ook voor ervaren teams; deelnemers geven elkaar feedback en stellen gemeenschappelijke waarden en normen op. Samen worden bepaalde zaken aangepakt; het commitment is hoog! Twee dagen "op de hei" geven uw organisatie een enorme opfrisser. C&M geeft u hierbij de noodzakelijke professionele ondersteuning.