Personal Coaching

Wanneer u heeft vastgesteld dat u bepaalde vaardigheden die belangrijk zijn in uw functioneren sneller wilt ontwikkelen, kan Personal Coaching uw mogelijkheden enorm vergroten.

Een Personal Coachingstraject begint met het inventariseren van uw persoonlijke wensen en behoeften. Dit kan plaats vinden door een persoonlijk gesprek maar ook door het maken van een paar korte tests. Aan de hand van de uitslag worden de doelstellingen van het coachingstraject samen met u vastgelegd eventueel naast andere doelen die u wilt bereiken.

De C&M coach stelt samen met u een programma vast. Op basis van een diepgaande analyse zullen oplossingen worden gevonden met als resultaat het behalen van uw vastgestelde doel. Uiteraard is het geen monoloog, maar zal de C&M coach juist zo sturen en confronteren dat veel oplossingen uit uw koker komen. Ook is het mogelijk dat de coach een keer on-the-job fungeert om zo u in uw dagelijkse omgeving bezig te zien om daarna met u uw verbeterpunten door te nemen. Personal Coaching is ook een veilig middel om uzelf te verbeteren. Alles wat u bespreekt blijft veilig tussen u en de coach. Daarvoor staan wij 100% garant.

Een effectief Personal Coachingstraject beslaat 8 dagdelen waarvan er 6 vrij snel achter elkaar plaatsvinden en de laatste 2 met langere tussenpozen om zeker te stellen dat de nieuwe vaardigheden stevig worden verankerd.