De juiste mens voor de juiste opdracht
 
Wij zijn gespecialiseerd in het op tijdelijke basis leiding geven aan organisaties of organisatieonderdelen. Soms als tijdelijk leidinggevende vanwege het wegvallen van de eigen leidinggevende, vaker voor het ontwikkelen en doorvoeren van strategische of tactische veranderingen. In het laatste geval maken onze consultants gebruik van de verandervisie van C&M waarbij niet de fouten uit het verleden de leidraad vormen maar in samenwerking met de bestaande organisatie een nieuwe lijn wordt uitgezet en doorgevoerd.
 
De consultants van C&M beschikken over de juiste competenties, kennis en kunde om de interim opdracht succesvol uit te voeren.
 
De werkervaring van onze consultants is divers en omvatten onder andere de gebieden:
-          ministeries
-          provincies
-          waterschappen
-          gemeenten
-          zorgsector
-          scheepsbouw
-          transport en logistiek