Een kijkje in de keuken
Inspireren in de lerende organisatie
 
Kennisontwikkeling is voor ons een speerpunt. Zowel de organisatie als de individuele medewerkers worden gestimuleerd zich te ontwikkelen en van elkaar te leren. Om dit te bereiken organiseren wij interne consultancydagen en kennisavonden. Uitgelezen momenten om ervaringen uit te wisselen, nieuwe methoden te ontwikkelen en bestaande methoden te evalueren.
 
Leren is inspireren
Onze interne bijeenkomsten worden afwisselend begeleid door onze eigen trainers en coaches. Tijdens de laatste consultancydag zijn we dieper in gegaan op subsidieadministraties, de onderlinge samenwerking en de bedrijfsfilosofie Lean Manufacturing. Een bijzondere dag, waarop wederom duidelijk wordt dat een lerende organisatie een inspirerende organisatie is! Graag delen we met u enkele onderwerpen die ter sprake kwamen.
 
Subsidieadministraties
We hebben veel ervaring met het opzetten of het repareren van subsidieadministraties. Door met elkaar te praten over deze ervaringen, kunnen we op dit gebied een steeds betere dienstverlening aanbieden. We spraken bijvoorbeeld over de Europese subsidietrajecten, die vaak complex lijken door de stortvloed aan regelgeving en verantwoordingseisen. Veel zaken kunnen echter vooraf geregeld worden om de afhandeling van een subsidietraject te vereenvoudigen. Door kritisch naar het proces te kijken, eisen aan de uitvoering te verbinden en deze ook te communiceren, krijgt u grip op het project. Zo worden geldstromen uit Europa, het Rijk, de provincies en gemeenten zeker gesteld. Hebt u hulp nodig bij de administratie en verantwoording van subsidie? Wij kunnen u helpen. 
 
Lost on the Northpole
Een terugkerend thema op de consultancydagen is teambuilding. Deze keer kwam dat tot uiting in de oefening ‘Lost on the Northpole’, waarbij we ons in een overlevingssituatie bij de poolcirkel bevonden. Door individueel en als groep een lijst van attributen te rangschikken, konden we onze overlevingskansen zelf beïnvloeden. Er werd uitgebreid gediscussieerd over het plan van aanpak en de omgevingsfactoren, alles om tot overeenstemming te komen. Moet je blijven waar je bent gestrand, of op zoek gaan naar de bewoonde wereld? En heb je op de Noordpool meer aan een slaapzak dan aan een jerrycan met appelstroop? Kortom, een leuke en verrassende opdracht, waar een levendige discussie uit voortkwam. Waar de een zijn overtuigingskracht liet gelden, bracht de ander praktische survivalkennis in. Ieder had zijn eigen inbreng, maar de heldere uitkomst was dat we samen een grotere overlevingskans hadden dan individueel het geval zou zijn. Een goed staaltje teamwork! Wilt u ook werken aan teambuilding in uw organisatie? 
 
Value Stream Mapping
Tot slot hebben we ‘Value Stream Mapping’ toegepast op de eigen organisatie. Deze ‘Lean’-methode brengt de huidige situatie van een organisatie in kaart om zichtbaar te maken welke activiteiten waarde toevoegen en welke niet. De bedrijfsprocessen kunnen hiermee worden gestroomlijnd. Aangezien wij deze methoden inzetten bij onze klanten, was het verfrissend en leerzaam om ze weer eens toe te passen op onze eigen organisatie. In de volgende nieuwsbrief gaan we dieper in op de voordelen van Lean en hoe u daarvan kunt profiteren.