C&M verandervisie

‘Verandernoodzaak gedicteerd door organisatieomgeving’

De noodzaak tot veranderen van organisaties komt vrijwel altijd voort uit het dynamische karakter van de omgeving van organisaties. Hoewel de omgevingsdynamiek niet voor elke organisatie even groot is, is het van belang dat organisaties flexibel kunnen inspelen op veranderingen die vanuit de omgeving op hen afkomen. De organisatieomgeving is dus van invloed op de organisatiestructuur.

Voor veel organisaties vormen mensen een belangrijk deel van het kapitaal. De organisatieomgeving heeft daarom via de organisatiestructuur consequenties voor de mensen in de organisatie. De organisatiestructuur is van invloed op de manier van werken en dus op de cultuur en communicatie van de organisatie.

Communicatie is kernmerkend voor een organisatiecultuur en is bovendien de spil binnen verandermanagement. Communicatie betreft mensen en relaties en is het middel om organisatieverandering teweeg te brengen.

 ‘Verandermanagement betreft communicatie, cultuur en structuur, waarbij de mens centraal staat’

Organisatieverandering is een van buiten naar binnen gekeerd proces voor wat de oorzaak betreft: de verandernoodzaak komt van buitenaf. De wijze waarop hiermee moet worden omgegaan, is juist een van binnen naar buiten gekeerd proces. Op het terrein van verandermanagement staat de mens centraal.

Organisatieverandering hangt af van de veranderingsbereidheid van de mensen in de organisatie. Weerstand tegen verandering is dan ook een veelvoorkomend probleem bij organisatieverandering. Om verandering te bewerkstelligen beginnen we daarom bij de mens. De uitdaging van verandermanagement is het in beweging krijgen van mensen in de organisatie, zodat de verandering draagvlak krijgt. Mensen willen doorgaans wel veranderen, maar niet veranderd worden. Daarom is het belangrijk alle mensen bij het veranderproces te betrekken, met als belangrijkste middel communicatie. Het doel van communicatie in een veranderproces is het verruimen van de blik, het bieden van perspectief en creëren van betrokkenheid.