C&M veranderaanpak

Veranderfilosofie: Appreciative Inquiry

C&M werkt vanuit de veranderfilosofie ‘Appreciative Inquiry’ ofwel ‘waarderend onderzoeken’. C&M redeneert bij veranderingen niet vanuit de beperkingen die het benoemen van problemen met zich meebrengt, maar vanuit de kansen en mogelijkheden die een organisatie heeft. Het doel van de verandering ligt in het benutten van de mogelijkheden van een organisatie. De problemen die tijdens het proces aan het licht komen, moeten worden besproken en opgelost om de mogelijkheden te benutten. Oud zeer moet wel bespreekbaar gemaakt worden, maar het proces mag niet blijven hangen in onvrede.

‘Praten over problemen creëert problemen. Praten over oplossingen creëert oplossingen’

De traditionele en meest voorkomende benadering van organisatieverandering is defect-gericht, waarbij begonnen wordt met een probleemanalyse, gevolgd door een diagnose, plan van aanpak en implementatie. Het vervelende hiervan is dat door problemen te benadrukken, deze onbedoeld vergroot worden. Bovendien ontstaan er daardoor vaak nieuwe problemen, zoals het benoemen van zondebokken en het creëren van weerstand.
Daarnaast neigt deze methode ertoe dat slechts deeloplossingen geboden worden, omdat er binnen een kader naar problemen en oplossingen wordt gezocht.

Waarderend onderzoeken is een veranderfilosofie die de blik op de situatie vergroot. C&M laat elk bestaand kader los en gaat terug naar de basis; het organisatiedoel dat alle organisatieprocessen verbindt. Door vanuit het organisatiedoel te kijken naar de verschillende processen kunnen fundamentele veranderingen plaatsvinden.

De methode heeft niet de huidige (ongewenste) situatie als startpunt, maar zoekt naar het versterken van oplossingen die al bestaan vanuit de gewenste situatie als uitgangspunt.

Vier stappen naar verandering

1. Verbeelden
Verbeelden hoe de organisatie/afdeling kan worden, begint met een droom. We verbeelden de meest gewenste situatie die we willen bereiken en denken niet aan eventueel belemmerende factoren. Het doel is de droom in al zijn facetten te omschrijven, waarbij zoveel mogelijk gezichtspunten zijn meegenomen. Tijdens deze stap staat de visie ‘waar wil de organisatie heen’ centraal.

2. Vertellen
Waarderen van het beste van wat er nu al is. We evalueren de huidige situatie en lichten daaruit de zaken die goed zijn en die passen bij de gewenste situatie uit stap 1. Tijdens deze stap wordt beoordeeld wat er goed gaat in de organisatie.

3. Vernieuwen
Dialoog over hoe de organisatie/afdeling zou moeten worden. In deze stap passen we realisme toe; we maken de droom tastbaar en toetsen de haalbaarheid van de droom en vertalen dit in een plan van aanpak. Tijdens deze stap worden keuzes gemaakt over de door te voeren veranderingen.

4. Verwezenlijken
Implementeren van gewenste veranderingen. Tijdens deze laatste stap wordt het plan van aanpak uit stap 3 geïmplementeerd.

Cultuurverandering

Cultuurverandering is nooit een doel op zichzelf. We beginnen dus niet met een cultuuranalyse, maar met een analyse van wat de nieuwe manier van werken zou moeten inhouden en wat het nieuwe gedrag van mensen zou moeten zijn. Of de bedrijfscultuur ons tot last is of juist helpt, is op voorhand onbekend.

Wanneer we signaleren dat er iets mis is in de organisatie, moeten we terug naar de nature of the business en van daaruit bepalen wat daadwerkelijk nodig is om te overleven en te groeien. Vervolgens analyseer je de cultuur om te bepalen welke culturele elementen je kunnen helpen om daar te komen. Uiteindelijk leidt dit tot een beeld van de vormgeving van de organisatie, gebaseerd op de cultuur en de benodigde structuur.

Visie op rol van adviseur en klant
Binnen een veranderproces kan een adviseur verschillende rollen aannemen, de adviseur verandert van rol wanneer de situatie hierom vraagt. De rol van de klant ligt vooral in de wijze van betrokkenheid bij het proces.

De rol van de adviseur

De C&M-verandermanager is voornamelijk procesbegeleider. In die rol is hij bezig met faciliteren, coachen, sturen, bijsturen en concretiseren. In mindere mate is hij een uitvoerder.

Kenmerken van de C&M-verandermanager:

• sterke communicator
• bemiddelaar
• heeft oog voor diversiteit
• sterk ontwikkeld emphatisch vermogen
• is sensitief
• analytisch

De rol van de klant in het veranderproces

• Betrokkenheid bij diagnose en implementatie.
• Betrokkenheid bij alle te maken keuzes.
• Waar nodig communicatie met medewerkers over het waarom en waarom u ons als adviseur erbij hebt gehaald.